• En härlig septemberdag på Vebomarks byaskola
  • Gamla skolbyggnaden, nymålad juni 2015
Company Joomla Template by Hosting Reviews

Dags för skolråd!

Dagordning till föräldrasamråd 20120925 kl. 18.30

 

Plats: Matsalen, Vebomarks byaskola

Välkomna till en intressant kväll där du får vara med att påverka skolans

innehåll och framtid.

Punkter som vi önskar att få samtala om:

  •  Föräldraenkäten  -  vilka frågor behöver finnas med
  • Marknadsföring av skolan -  hur gör vi?
  • IUP – vi har använt den nya utformningen i över ett år – fungerar det?
  • Nyhet – Elevdata på vår skola
  • Civilförsvaret kommer och informerar om energibesparing
  • Hur kan vi använda datorerna smartare – i skolan och hemmet

FIKA

Välkommen!

Personalen vid Vebomars  skola

{flike id=81}{fcomment id=81}