Company Joomla Template by Hosting Reviews
×

Varning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Om skolan






 

 

Vebomarks byaskola är en liten byaskola på landsbygden.

Elever, personal och föräldrar jobbar nära varandra och känslan är familjär.

 
 Vi är en fristående skola med förskoleklass och årskurs 1-6, godkänd av skolverket 1996. Skolan har en allmän inriktning. Undervisningen bedrivs årskursblandat och antalet elever har varierat mellan 30-50 elever. Skolan startades hösten 1997 ur den kraft som väcktes till liv hos föräldrar och andra i bygden då den kommunala skolan lades ner. Skolan är en viktig livsnerv i bygden.

Skolans elever bor i närbelägna byar och skolan bedriver egen skolskjuts. Skolan har en allmän inriktning men betonar läs- och skrivinlärning. Skolans ambition är att vara öppen för alla barn oavsett behov.

Vebomarks byaskola vill utgöra en helhet där föräldrars, elevers, personalens och föreningsmedlemmarnas medverkan stimuleras i organisationen där närheten till beslutsfattarna blir en tillgång för alla.

 

"...utbildningen vid Vebomarks friskola präglas av en god skolverksamhet i en gammal klassisk skolmiljö nära naturen"

 "Skolinspektionen bedömer att arbetsmiljön vid skolan är god och att den lilla verksamheten ger förutsättningar för att alla elever ska bli sedda."

  "Skolan har också ett aktivt värdegrundsarbete och ett gott samarbete med föräldrarna."

  "Eleverna...visade vid inspektionstillfället en tydlig lust att lära."

 

Fakta om friskolor:

Friskolor ägs av annan huvudman än de kommunala skolorna. Kunskapskrav och direktiv från staten är desamma för både kommunala skolor och friskolor. För att ge möjlighet för alla att välja skola är skolgången i grundskola kostnadsfri, oavsett vilket alternativ föräldrarna/eleven väljer. Vill du veta mer om friskolor kan du läsa på friskolornas riksförbunds hemsida http://www.friskola.se/.