Korta fakta

Vebomarks byskola erbjuder: 

Likabehandlingsplan mm

På skolan har en likabehandlingsplan utarbetats för att motverka alla negativa handlingar. I den ingår bla kamratstödjare som träffar personal regelbundet för att prata igenom det aktuella läget.

Även en krisplan finns i händelse av svårare olycka.

Nationella prov

Varje år görs de läs-, skriv- och taluppfattningsavstämning i åk 1.
I åk 3 görs nationella prov i svenska och matematik.
I åk 6 görs de nationella proven i matematik, svenska och engelska.

Skolverkets tillstånd

Skolan fick sitt tillstånd av Skolverket 1996. Liksom andra friskolor har vi regelbunden tillsyn av skolverket för att allt ska gå rätt till. Varje år görs en kvalitetsredovisning.

Vad förväntar vi oss av föräldrarna:

Övrigt: 

Vebomarks byaskola drivs av en idiell förening och finansieras av elevpengen från elevernas hemkommun. Skolan välkomnar dock hjälp av både ideella krafter och sponsring från företag, organisationer och privatpersoner.

Vill du hjälpa till? 

Hör av dig till oss, kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakt".

Vi tar tacksamt emot såväl ekonomiska bidrag som inventarier, teknisk utrustning, möbler, textilier m.m. Även praktiskt arbete såsom städning,
målning, snickerier kan vara till hjälp för oss.

Välkommen att bli medlem eller lämna ett bidrag till plusgiro 110 48 44-4

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Broschyr webb v2 160315.pdf)Utskriftsvänlig broschyr om vår skola[ ]431 kB