Company Joomla Template by Hosting Reviews

Personal

Skolan har fyra lärare och en förskollärare som alla är behöriga. Dessutom finns en klassassistent.

Vi har även personal som sköter skolrestaurangen, vaktmästarsysslor och skolskjutsar.

Skolans rektor är ansvarig pedagogisk ledare för skolan.

Lillemor Normark, rektor

Bodil Andersson, husmor

Susanne Bernelin, speciallärare

Katharina Göstasson, bild och slöjd

Frida Karlsson, klasslärare 1-6 (1-7-lärare )

Maria Olofsson, klasslärare F-3 (förskollärare, med utökad lärarbehörighet)

Zuzanna Palo, musik samt klasslärare 1-3

Eleinor Lundqvist, klassassistent, skoltekniker