Company Joomla Template by Hosting Reviews

Styrelse

Skolans styrelse består av föräldrar och andra intresserade bybor.

Styrelsen har normala styrelseuppgifter. Exempel på arbetuppgifter är att ha det ekonomiska ansvaret och att agera som arbetsgivare gentemot skolans anställda. Styrelsen ansvarar inte för att utreda och diskutera enskilda elevers särskilda behov. Det är lärarnas ansvar. 

Skolan drivs som en ideell förening och föräldrarna har tillsammans med skolans personal stora möjligheter att påverka och prioritera hur skolans resurser ska användas.

Ordförande: Mikael Karlsson

Vice ordförande: Ulrika Olofsson

Kassör: Torbjörn Wallgren

Sekreterare: Jessica Lundberg 

Övriga ledamöter: Robert Bernelin

Suppleanter: Ulf Stenmark, Viola Andersson

Rektor/personalrepresentant: Lillemor Nordmark